28 Srp

2. díl: Hypotéza Anatomických vlaků

  • By: ProSapiens
  • Blog

Základní hypotézou bylo uvědomění si, že bez ohledu na to, co dělají svaly, jednotlivě ovlivňují tkáně v celém těle prostřednictvím propojení, které vzniká na úrovní fascie. A tedy všechny tkáně jsou v těle přirozeně propojeny se sítí – fascií -, která sestává z mnoha typů kolagenových, elastinových a retikulárních vláken, které jsou spojeny dohromady s lepkavými proteiny, které jsou obsaženy v extracelulárním matrix (mezibuněčném prostoru).

Zdroj: anatomytrains.com

Myofasciální meridiany – wtf ?

Už to nejsou vlaky ale meridány? Tak jak to je? Je důležité pochopit, že zde nejde o nic jiného než jen o metafory. Tělo je velmi složitý mechanismus, který se obtížně vysvětluje jednoduše. Vlaky popisují kontinuitu přičemž se používají vlakové termíny jako jsou koleje, stanice nebo výhybky. Jeden anatomicky vlak je stejný jako jeden myofasciální meridián.

Zdroj: Anatomy Trains Myofasciální meridiány

Myofasciální kontinuum

Kontinuum je pokračování. Tam kde jeden sval končí druhý začíná kde dohromady tvoří jedno spojení. Mnoho spojení tvoří jeden meridián. Příkladem může být hamstring s sakrotuberoznym vazem a iliocostalis popřípadě rhomboideus se serratus anterior a mnoho mnoho dalších.

Myofasciální meridián

Když se spojí více kontinuum vznikne dohromady jeden meridián. To znamená, že rhomboideus se seratusem tvoří kontinuum, ale jsou součástí myofasciálního meridiánu Spiral line nebo hamstring sakrotuberózní vaz a iliocostalis tvoří kontinuum, které je součástí meriadianu Superficial Back Line.

Anatomický vlak

Není meridián jako meridián. Většinou se s tímto slovem setkáme ve východních filozofích, kde popisuje energetické dráhy životní energie lidského těla. Rovněž se s tímto slovem můžeme setkat i při popisování zeměpisné šířky a délky. A i když je to velmi lákavá tak Mayersovy meridiány mají co to víc společného se zeměpistou šířkovou než východní filozofií. Protože jde více o definici „zeměpisu a geometrie“ v rámci myofasce.

Myofascia

Kdyby svaly a fascie měly dítě, dostalo by jméno myofascie. Občas se setkáme s autory, kteří sice používají termín myofascie, ale přesto jím vysvětlují fungování svalů jednotlivě. Naproti tomu my budeme používat slovo myofascie k popisu kontinuity fasciální sítě.

Vše je ze vším propojeno v jeden myofasciální celek.

Myofasciální kontinuum

Kontinuita myofasciální sítě znamená, že svaly se vzájemně propojují a jejich hranice nejsou přesně definované. Jednotlivé svaly se prolínají a přecházejí jeden v druhý, vytvářejíce jedno integrované spojení. Tyto spojení dále tvoří větší meridiány, jako například hamstring s křížovým vazem a iliocostalis posterior nebo rhomboideus s serratus anterior a mnohými dalšími.

Myofasciální meridián

Pokud se spojí několik kontinuit myofasciální sítě dohromady, vytvoří se jeden celistvý meridián. To znamená, že svaly jako rhomboideus a serratus anterior jsou propojeny a tvoří společné kontinuum, ale zároveň jsou součástí většího meridiánu nazvaného Spirální linie. Stejně tak svaly jako hamstring, sacrotuberous ligament a iliocostalis tvoří společné kontinuum, ale jsou součástí meridiánu nazvaného Povrchová linie zad.

Jde více o geografii než o východní filozofii

Slovo „meridián“ může mít různé významy a kontexty. V tradičních východních filozofiích se používá k popisu energetických drah životní energie v lidském těle. V zeměpisu zase označuje zeměpisnou šířku a délku. Nicméně v kontextu Mayersových meridiánů se jedná spíše o vymezení „geografie a geometrie“ v rámci myofasciální sítě. Tyto meridiány popisují určité linie a spojení v těle, které se vyznačují společnými anatomickými a biomechanickými vlastnostmi. Protože myofasciální sítě a jejich meridiány mají blíže k anatomii než k filozofii, spojení s východními filozofiemi je spíše povrchní.

Literatura:

  1. Myers, T. W. (2013). Anatomy trains e-book: Myofascial meridians for manual and movement therapists. Elsevier Health Science

Posted in: Blog