Zásady zpracování osobních údajů

Zde se můžete seznámit se zásadami zpracování osobních údajů. Máte zde popsáno, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, za jakým účelem je sbíráme, jaký pro to máme právní základ a jaká máte práva v rámci jejich ochrany. Poskytujeme několik služeb, v rámci nichž se sbíraný rozsah údajů liší. Vedle toho prodáváme také zboží na našem e-shopu. Jak nabídku služeb, tak zboží najdete na naší webové stránce www.prosapiens.cz nebo na jejich jednotlivých webových stránkách (dále jen „naše webová stránka“). Jednotlivé kategorie jsou popsány zvlášť, aby byly zásady více srozumitelné. Ke zpracování osobních údajů přistupujeme zodpovědně, považujme jej za přísně důvěrné. S osobnímu údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“).

Kdo je správcem vašich poskytnutých osobních údajů?

Vaše údaje zpracovává:

– Terézia Zaťková, IČ 17706734, Přadlácká 915/18, Brno, 602 00,

– Filip Stráňavský, IČ 19126841, Přadlácká 915/18, Brno, 602 00

(dále jen „správce“).

Tel: +420 702 147 704,

e-mail: info@prosapiens.cz

Kdy vaše údaje budeme zpracovávat?

Vaše údaje zpracováváme v případě, že

1) jste se stali našimi klienty v rámci poskytování služeb (zejména poskytování služeb v podobě tréninků nebo se účastníte našeho školení),

2) kupujete zboží na našem e-shopu,

3) zasíláme vám informace, novinky a obchodní sdělení,

4) si založíte účet na naší webové stránce,

5) s námi komunikujete (např. i při odeslání dotazu přes kontaktní formulář),

6) prohlížíte tuto webovou stránku.

1) Poskytování služeb našim klientům a zpracovávání osobních údajů

  • Pokud vám poskytujeme naše služby nejčastěji v podobě tréninků, zpracováváme tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení,

– datum narození, IČ, DIČ,

– údaje o zdravotním stavu,

– popisné údaje vypovídající o fyziologii,

– občanství,

– pohlaví,

– adresa,

– telefonní číslo,

– e-mailová adresa,

– číslo bankovního účtu,

– fotografie nebo videa z tréninků,

– vaše hodnocení našich služeb,

– případně další osobní údaje, které nám klient v rámci poskytování služeb poskytne (jedná se zejména o zodpovězení otázek v dotazníku v rámci seznamovací schůzky nebo on-line).

 

Za jakým účelem tyto osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základu

– Za účelem plnění smlouvy o poskytnutí služeb – abychom mohli služby poskytovat řádně a také věděli o tom, jak k vám po zdravotní stránce můžeme přistupovat, potřebujeme kromě vašich identifikačních a kontaktních údajů také vždy provést vstupní diagnostiku v podobě konzultace a vyplnění dotazníku. Proto zpracováváme i údaje o vašem zdravotním stavu a popisné údaje vypovídající o fyziologii, které nám budou z vaší strany sděleny. Právním základem je v tomto případě plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR).

– Za účelem plnění právních povinností – jste-li našimi klienty, vaše identifikační a kontaktní údaje a další informace na daňových dokladech potřebujeme pro vedení účetnictví, zpracování daní a plnění dalších zákonných předpisů. Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako např. zákon o účetnictví (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR).

– Za účelem šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv zpracováváme identifikační a kontaktní údaje. Právním základem je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR). Ke zpracovávání dochází za účelem šíření obchodního sdělení v souladu se zák. č. 420/2004 Sb. Z odebírání se lze kdykoli odhlásit.

– Za účelem vedení interních statistik zpracováváme identifikační a kontaktní údaje. Právním základem je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

– Za účelem zveřejnění referencí na naše služby zpracováváme jméno a příjmení, text reference a případně fotografii klienta. Právní základem je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). Souhlas lze kdykoli odvolat.

– Za účelem propagace našich služeb pořizujeme na trénincích fotografie nebo videa, která používáme především na našich sociálních sítích, našem webu nebo v našich propagačních materiálech. Právním základem je váš souhlas, který nám tímto udělujete (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Po jakou dobu budeme údaje zpracovávat

Vaše údaje si ponecháváme po dobu běhu naší spolupráce a poté 10 let po jejím ukončení, jestliže jiné předpisy nestanoví dobu delší.

 

Kdo může mít k vašim osobním údajům kromě správce přístup

– správce

– poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací

– účetní nebo daňový poradce

– společnost zajišťující funkčnost naší webové stránky

2) Kupujete na našem e-shopu – zpracování osobních údajů při objednávce zboží

Pokud si na našem e-shopu objednáte zboží, zpracováváme tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení,

– e-mailová adresa,

– telefonní číslo,

– IČ/DIČ,

– adresa/sídlo,

– údaje o objednávce,

– vaše hodnocení našich služeb.

 

Za jakým účelem tyto osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základu

– Za účelem odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, v případě, že mezi námi dojde k uzavření kupní smlouvy, evidence smlouvy a možného budoucího uplatnění na obranu práv a povinností smluvních stranzpracováváme identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávce. Právním základem je v tomto případě plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR).

– Za účelem plnění právních povinností – jste-li našimi zákazníky, vaše identifikační a kontaktní údaje a další informace na daňových dokladech potřebujeme pro vedení účetnictví, zpracování daní a plnění dalších zákonných předpisů. Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako např. zákon o účetnictví (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR).

– Za účelem šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv zpracováváme identifikační a kontaktní údaje. Právním základem je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR). Ke zpracovávání dochází za účelem šíření obchodního sdělení v souladu se zák. č. 420/2004 Sb. Z odebírání se lze kdykoli odhlásit.

– Za účelem zveřejnění referencí na naše služby zpracováváme jméno a příjmení, text reference a případně fotografii klienta. Právní základem je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Po jakou dobu budeme údaje zpracovávat

Vaše údaje si ponecháváme po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, jestliže jiné předpisy nestanoví dobu delší.

 

Kdo může mít k vašim osobním údajům kromě správce přístup

– správce,

– poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací,

– účetní nebo daňový poradce,

– společnost zajišťující funkčnost naší webové stránky,

– dopravci či jiné přepravní služby, kterým vaše osobní údaje předáváme v nezbytném rozsahu, který je nutný pro doručení zboží,

– poskytovatele platebních bran, kterým jsou vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky.

3) Zasílání informací, novinek a jiných obchodních sdělení osobám přihlášeným k jejich odběru

Když vám zasíláme novinky a obchodní sdělení, v případě, že jste se k jejich odběru přihlásili, zpracováváme tyto osobní údaje:

– e-mailová adresa

 

Za jakým účelem tyto osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základu

– Za účelem šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv, zpracováváme vámi poskytnutou e-mailovou adresu. Právním základem je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). Ke zpracovávání dochází za účelem šíření obchodního sdělení v souladu se zák. č. 420/2004 Sb. Z odebírání se lze kdykoli odhlásit.

 

Po jakou dobu budeme údaje zpracovávat

Tyto údaje budeme zpracovávat po 3 let.

 

Kdo může mít k vašim osobním údajům kromě správce přístup

– správce,

– poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací,

– společnost zajišťující funkčnost naší webové stránky.

4) Založení účtu na naší webové stránce

Pokud si na naší webové stránce založíte účet, zpracováváme tyto údaje

 – jméno a příjmení

– přezdívka

– e-mailová adresa

– adresa

– telefonní číslo

 

Za jakým účelem tyto osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základu

 – Za účelem registrace do uživatelského účtu a k jeho administraci zpracováváme jméno, příjmení, vámi uvedenou přezdívku a e-mailovou adresu, adresu a telefonní číslo. Právním základem je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR).

– Za účelem šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv, zpracováváme vámi poskytnutou e-mailovou adresu. Právním základem je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). Ke zpracovávání dochází za účelem šíření obchodního sdělení v souladu se zák. č. 420/2004 Sb. Z odebírání se lze kdykoli odhlásit.

 

Po jakou dobu budeme údaje zpracovávat

Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu vašeho aktivního užívání účtu a po dobu 3 let od vašeho posledního přihlášení (pokud se do účtu po dobu 3 nepřihlásíte, budeme to brát jako odvolání souhlasu).

 

Kdo může mít k vašim osobním údajům přístup

 – správce,

– poskytovatelé datových úložišť a softwarových aplikací,

– společnost zajišťující funkčnost naší webové stránky.

5) Obecná komunikace s námi a při odeslání dotazu skrze kontaktní formulář

Pokud nám pošlete váš dotaz, či spolu již komunikujeme, a to i prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení

– e-mailová adresa

– telefonní číslo

– text zprávy

 

Za jakým účelem tyto osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základu

– Za účelem zodpovězení vašich dotazů a poskytnutí informací a komunikace s potenciálními klienty telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje text zprávy. Právním základem je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

 

Po jakou dobu budeme údaje zpracovávat

Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 1 roku.

 

Kdo může mít k vašim osobním údajům přístup

– správce

6) Prohlížení webové stránky - Cookies

Správce používá na této webové stránce (www.prosapiens.cz) soubory cookies, a to za účelem provozu internetových stránek a jejich analytiku – měření návštěvnosti a vytváření statistik ohledně návštěvnosti a chování návštěvníků webových stránek. Soubory cookies jsou ukládány v počítači návštěvníka webových stránek s tím, že můžete ve svém prohlížeči kdykoli ukládání cookies zakázat (mimo funkčních) nebo si nastavit použití pouze některých souborů cookies. Nastavená soukromí ve vašem počítači naleznete v menu příslušného internetového prohlížeče.

 

Zpracováváme níže uvedené druhy cookies. Ke všem cookies kromě funkčních potřebujeme váš souhlas.

– funkční cookies – funkční cookies zpracováváme za účelem provozu našich webových stránek na základě oprávněného zájmu, kterým je technické zprovoznění a funkčnost webových stránek.

– statistické a analytické cookies – tyto cookies zpracováváme za účelem optimalizace obsahu webových stránek, kdy cookies umožňující sledování způsobu využívání internetových stránek jejich uživateli, a to na základě souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje uložené v souborech cookies jsou plně ve vaší dispozici a můžete je kdykoliv smazat prostřednictvím vašeho prohlížeče. Změnu v nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv provést přes odkaz na dolní liště našich internetových stránek.

– marketingové cookies – marketingové cookies používáme k tomu, abychom mohli nabídnout uživatelům více relevantní, preferovaný obsah, na základě jejich specifických zájmů na základě uděleného souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje uložené v souborech cookies jsou plně ve Vaší dispozici a můžete je kdykoliv smazat prostřednictvím vašeho prohlížeče. Změnu v nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv provést přes odkaz na dolní liště našich internetových stránek.

 

Konkrétní přehled cookies  

Technický název Hostitel Popis Doba trvání
_ga Google Cookie nastavená službou Google Analytics vytváří statistický identifikátor, který generuje údaje o tom, jak je webová stránka používána. 2 roky
_fbp Facebook Cookie nastavené službou Facebook k poskytování reklamních produktů pro nabízení v reálném čase od inzerentů třetích stran. 3 měsíce

 

 

 

Automatické rozhodování a profilování

K automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, při zpracování osobních údajů nedochází.

 

Kdo může mít k vašim osobním údajům kromě správce přístup:

– správce,

– společnost zajišťující funkčnost webové stránky (www.prosapiens.cz),

– společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a to v souvislosti se službou Google Analytics – sesbírané soubory cookies jsou zpracovávány společností Google Inc.,

– cz, a.s., IČ: 261 68 685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, a to v souvislosti se službou Sklik,

– případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají.

Jaká máte práva?

– právo na přístup k osobním údajům– máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a právo na informace o jejich zpracovávání.

– právo na opravu osobních údajů– máte právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

– právo na výmaz osobních údajů– tzv. právo být zapomenut. V souladu s důvody uvedenými v čl. 17 nařízení GDPR máte právo na výmaz vašich osobních údajů, pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte o to.

– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů– v případech, kdy dochází ke zpracování vašich osobních údajů za účelem oprávněných zájmů, lze vznést námitku proti takovému zpracování, pokud oprávněný zájem správce nebude převažovat nad vašimi zájmy.

– právo podat stížnost na zpracování osobních údajů– právo podat stížnost proti zpracování vámi poskytnutých osobních údajů u dozorového orgánu. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů. Současně máte samozřejmě právo na soudní ochranu, pokud byla Vaše práva porušena.

– právo vzít váš udělený souhlas zpět a zrušit kdykoli zasílání obchodních sdělení

– právo na přenositelnost osobních údajů– právo své osobní údaje předat jinému správci.

 

Veškerá tato práva mohou být uplatněna prostřednictvím zaslání e-mailu na e-mailovou adresu: info@prosapiens.cz.

V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování osobních údajů se můžete obrátit přímo na správce, a to buď telefonicky +420 702 147 704 nebo na e-mailovou adresu info@prosapiens.cz.

Bližší informace o vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 22. 3. 2023.