14 Úno

(R)Evolůce pohybu a tréninku

 • By: ProSapiens
 • Blog

Jak změna nášho prostředí ovlivnila naše tělo a co to znamená pro budoucnost fitness průmyslu?

Príbeh našeho živočišného druhu začíná velmi dávno. Bylo to před stovkami tisíc let, kdy jsme byli jako druh nuceni změnou klimatických podmínek sestoupit ze stromů a hledat potravu jinde. Od té doby jsme doslova urazili dlouhou cestu.

Stoj

Naše cesta začala u gravitace, která nás, stejně jako tehdy, také stále přitahuje k zemi. Pokud se však houpeš v korunách stromů po rukou, potřebuješ několik tisíc let, abys se naučil stát na dvou nohách (Niemitz, 2010).

Chůze

Když jsme schopnost stát na dvou nohách ovládli, byli jsme nuceni naučit se chodit. Pomocí chůze jsme navštívili a usídlili se v každém koutu světa a ze všeho jsme si udělali domov (C. O’Neil, Demes, Thopson et al.2022).

Běh

V našem příběhu však nejsou jen krásné dlouhé procházky a odolávání gravitaci. Je to také o boji o život. Na naší cestě jsme se setkali s mnoha predátory, před kterými nám nezbylo nic jiného než se naučit běhat (Schulkin, 2016).

Hod

Proti predátorům jsme však měli k dispozici dvě tajné zbraně. První z nich byla naše schopnost myslet, s níž jsme vytvořili způsoby, jak se z lovené zvěře mohou stát lovci. Pro zvládnutí této strategie jsme však potřebovali novou pohybovou schopnost – a tou bylo naučení se házení, což nám umožnilo zasáhnout zvíře na dálku a tím získat výhodu při lovu (Wood,Glynn, a  Hauser 2007).

Držení těla

Stání, chůze, běh a házení jsou klíčové pohybové schopnosti člověka, které se zachovaly až dodnes. To znamená, že jakékoli problémy v těchto základních pohybech mohou mít dalekosáhlé následky. Pokud například špatně stojíš, ovlivňuje to nejen tvoji chůzi, ale také běh a házení. Pokud je tvá výchozí pozice nesprávná, může to vést k nedostatečné technice cvičení a dokonce k bolestem a zraněním. Je tedy důležité věnovat pozornost správné technice a cvičit pohyby správně od základů.

Pokud je tomu tak, není to jen tvá chyba. Jako živočichové jsme stále formováni prostředím, v kterém se nacházíme. Naše prostředí je však diametrálně odlišné od toho před stovkami tisíc let. Tehdy jsme chodili, dnes sedíme.

Fascie, které tě formujú 

Určitě jsi již slyšel o fasciích. Představ si, že pod kůží máš ukrytý ,,oceán vody“. Fascie jsou tenké vrstvy tkáně, které obalují všechny orgány, žíly, lymfatické cévy, mozek, míchu, nervy a svaly – každý sval jednotlivě a každé svalové vlákno. Fascie dávají našemu tělu tvar a poskytují všemu místo. (článek: FASCINUJÍCÍ FASCE)

Fascie jsou důležité pro pohyb, protože ti poskytují informace o propriocepci, napětí a natáhnutí svalů. Naše buňky díky nim vědí, co mají dělat a kdy to mají dělat. Fascie jsou tkáně, které se neustále přizpůsobují vnějším i vnitřním podmínkám. To znamená, že pokud dlouho sedíš, fascie se vytvarují do polohy sedu (Schleip, 2021). 

Špatné držení těla

Pokud se podíváš na běžné špatné držení těla – hyperlordózu, hyperkyfózu, propadlé ramena, hlavu posunutou dopředu – je to fascie, která tvaruje tělo do = polohy sedu i ve stoje. Zároveň pokud jsi neustále vystaven stresu z práce, školy nebo vnitřní kritiky, nebo jsi zažil traumatický zážitek, všechno se to ukládá do fascií v podobě napětí.

Pokud chceš prakticky ověřit, co jsou to fascie, dotkně se svého trapézu. Je velmi pravděpodobné, že bude tvrdý a tuhý. To není sval, ale fascie, která obaluje celý sval a každé svalové vlákno a na základě svých vlastností způsobuje tuhost tvého trapézu.

Jak je na tom současná praxe ?

Jak lidská bytost, jako Homo Sapiens Sapiens, nemůžeš ignorovat tyto fakta. Problémem však je, že tato fakta jsou relativně nová a ne každý je vnímá jako fakt.

V praxi to znamená, že pokud voda (fascie, která tvoří 70 % těla) se dostává všude a obaluje všechny orgány, žíly, lymfatické cévy, mozek, míchu, nervy, celé svaly, každý sval zvlášť a každé svalové vlákno, kolik procent těla se pak lidé trénují, když všichni cvičí převažne svaly (30 %) ?

Zkus si uvědomit, že pokud ryby plavou a ptáci létají, jak se prioritně pohybují lidé? Správně, chůze.

Když se podíváš na ulici, uvidíš každého člověka, jak se pohybuje dopředu na chodníku, a dokonce i v autě. Ale když jdeš do fitness centra, abys si zacvičil, tak děláš dřepy nahoru a dolů, mrtvý tah nahoru a dolů, zhyby nahoru a dolů, předpažování nahoru a dolů, úkroky do stran vypadají spíše jako krabí krok než obyčejný krok vpřed.

Co z toho vyplynulo ?

Lidé by se měli hýbat, ať už to dělají správně nebo špatně, protože pohyb samotný je nesmírně důležitý. Nicméně v našem případě neupřednostňujeme narativ, který je v současné době běžný ve fitness průmyslu. 

Současný naratív fitness priemyslu

Ideál krásného, štíhlého a dobře formovaného těla, jehož dosažení se spojuje s tvrdým a náročným tréninkem a dietou. Zdůrazňuje viditelné výsledky, jako je například snížení tělesné hmotnosti nebo zvýšení svalové hmoty, bez ohledu na to, jakým způsobem byly tyto výsledky dosaženy a jaké jsou jejich dopady na celkové zdraví a pohybovou funkci těla.

Budoucí naratív ve fitness průmyslu

 1. Místo tradičního protahování doporučujeme myofasciální uvolňování. Věříme, že svaly nejsou zkrácené, ale že fascie jsou napnuté/dehydratované.
 2. Namísto prioritizace dřepů a mrtvých tahů doporučujeme cvičit silové cvičení, která napodobují chůzi, běh nebo hod. To znamená, že překonáváme odpor především v směru chůze (dopředu – dozadu), nikoliv v smere gravitaci (nahoru – dolů).
 3. Nedoporučujeme prioritně cvičit obojruční předpažování nebo rozpažování, ale doporučujeme cvičení, která připomínají mechaniku hodu. To zahrnuje cvičení s Club Bell nebo Mace.
 4. Nedoporučujeme prioritně lineární cvičení jako jsou dřepy atd. nahoru-dolů nebo zhyby atd. nahoru-dolů, ale doporučujeme rotační cvičení s multidimenzionálním charakterem pohybu.
 5. Nedoporučujeme prioritně bilaterální cvičení, jako jsou dřepy na obou nohách nebo mrtvý tah na obou nohách, ale cvičení, která napodobují pohyby těla při chůzi, což zahrnuje unilaterální postoj, kde je jedna noha vpředu a druhá vzadu.

Určitě nechceme působit jako kritici cvičení jako jsou dřepy a mrtvé tahy. Tyto cviky mají své místo a čas v tréninku. Naším záměrem je pouze upozornit na fakt, že tyto cviky by neměly být prioritou při tréninku kvůli důvodům, které jsme již zmínili.

Pokud se chceš dozvědět více o tréninku, který preferujeme, doporučujeme sledovat Functional Patterns (Garcia, 2020). Pokud bys si chtěl vyzkoušet Functional Patterns osobně, zastav se u nás v ProSapiens Biomechanic a nech si zkontrolovat svoji základní biomechaniku našimi odborníky.

Literatúra:

 1. Niemitz, C. (2010). The evolution of the upright posture and gait—a review and a new synthesis. The Science of Nature97(3), 241–263. https://doi.org/10.1007/s00114-009-0637-3
 2. O’Neill, M. C., Demes, B., Thompson, N. E., Larson, S. G., Stern, J. T., & Umberger, B. R. (2022). Adaptations for bipedal walking: Musculoskeletal structure and three-dimensional joint mechanics of humans and bipedal chimpanzees (Pan troglodytes). Journal of Human Evolution168, 103195. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2022.103195
 3. Schulkin, J. (2016). Evolutionary basis of human running and its impact on neural function. Frontiers in Systems Neuroscience10https://doi.org/10.3389/fnsys.2016.00059
 4. Wood, J. V., Glynn, D. D., & Hauser, M. D. (2007). The uniquely human capacity to throw evolved from a non-throwing primate: an evolutionary dissociation between action and perception. Biology Letters3(4), 360–365. https://doi.org/10.1098/rsbl.2007.0107
 5. Schleip, R., Wilke, J., & Baker, A. (2021). Fascia in Sport and Movement, Second edition. Jessica Kingsley Publishers.
 6. Functional Patterns: An Auto-Ethnography into the Spatialities of Training Intentionally, and Not Habitually – ProQuest. (n.d.). https://www.proquest.com/docview/2519028598
Posted in: Blog