25 Dub

Víc než jen zakřivení: Skolióza a její komplexní řešení

 • By: Terezka Zaťková
 • Blog

Skolióza je komplexní diagnóza, která zahrnuje změny ve tvaru a pozici páteře, hrudníku a trupu. Tato diagnóza je předmětem mnoha studií zaměřených na zlepšení života pacientů a efektivnosti léčby. V následujících odstavcích se podíváme na klíčové aspekty skoliózy, včetně její definice, etiologie, epidemiologie a léčebných metod.

Definice a Klasifikace

Skolióza je stav, při kterém dochází k laterální (boční) křivce páteře, která je často kombinována s rotací obratlů. Od funkční skoliózy, která může být dočasná a způsobená například nerovnoměrnou délkou končetin, se liší strukturální skolióza, která vyžaduje komplexnější léčbu. Idiopatická skolióza, nejčastější typ, se vyznačuje neznámou příčinou a vyskytuje se hlavně u zdravých dětí a adolescentů. (Negrini et al., 2018)

Etiologie

Přestože přesná příčina idiopatické skoliózy zůstává neznámá, výzkum naznačuje význam genetických faktorů a potenciální vliv poruch v systémech těla, jako jsou poruchy mozkové kůry, senzorické a rovnovážné poruchy. Existují také teorie o vlivu melatoninu na vývoj skoliózy, ačkoli jeho role není zcela jasná. Výzkum se zaměřuje i na strukturální anomálie páteře a možné systémové poruchy jako příčiny skoliózy. (Negrini et al., 2018)

Epidemiologie

Idiopatická skolióza je nejčastěji diagnostikována během růstu v adolescenci, přičemž prevalence obecné populace se liší. Přibližně 2 až 3 % populace mají skoliózu s Cobb úhlem nad 10°, ale jen malé procento z těchto případů vyžaduje konzervativní nebo chirurgickou léčbu. Prevalence a riziko progrese skoliózy je vyšší u dívek, zejména během puberty. (Negrini et al., 2018)

Ukážka idiopatickej skoliózi.

Léčebné metody

Léčba skoliózy se liší v závislosti na závažnosti a progresi deformity. Konzervativní metody zahrnují ortopedické korzety a fyzioterapii zaměřenou na zlepšení držení těla a posílení zádových svalů. V pokročilejších případech může být nutná chirurgická korekce pro stabilizaci páteře a prevenci další progrese deformity. Výzkum v této oblasti se neustále vyvíjí, přičemž se hledají nové a efektivnější způsoby léčby. (Lee, Priefer, & Priefer, 2022)

Jak se na to dívá Prosapiens

Náprava skoliózy je velmi zdlouhavý proces, který chce dostatek trpělivosti a neustálého boje s dysfunkcemi. V našem studiu řešíme skoliózu přes zlepšení pohybu a využíváme k tomu protokol Functional Patterns. Více o tehle metodike zde.

Jedná se o zdravé a funkční cvičení, které se zaměřuje na zlepšení pohybových vzorců člověka s cílem dosáhnout optimální funkčnosti těla a zmírnit nebo odstranit chronické bolesti, zlepšit držení těla a snížit dysfunkce včetně těch, které mohou být spojeny se skoliózou.

Klíčové aspekty našeho přístupu k léčbě skoliózy zahrnují

 1. Zaměření na základní pohybové vzorce: Naše metodika se opírá o zlepšení přirozených pohybových vzorců, jako jsou chůze, běh a hod, což jsou činnosti, které jsou pro tělo přirozené a které mohou přispět k lepší stabilizaci a rovnováze těla.
 2. Hluboká stabilizace páteře a pánve: Klademe důraz na posílení transverzálního abdominálního svazku (TVA), což je klíčové pro stabilitu celého těla, a to obzvláště u lidí se skoliózou. Správná funkce a posílení TVA může vést k lepšímu držení těla a distribuci tlaku na páteři.
 3. Zlepšení flexibility a mobility: Naše cvičení nejsou zaměřena pouze na posilování, ale také na zvýšení pohyblivosti klíčových oblastí těla, což může pomoci snížit napětí v oblastech ovlivněných skoliózou.
 4. Prevence bolesti a zlepšení kvality života: Pravidelným tréninkem a zlepšením pohybových vzorců může dojít ke snížení chronické bolesti a celkového zlepšení kvality života.

Příklady cvičení zahrnutých v našem programu

 • Cvičení zaměřená na core: Aktivace a posílení středu těla, zejména transverzálního abdominálního svazku.
 • Cvičení na zlepšení stability: Rozvoj schopnosti udržet rovnováhu a stabilitu, což je pro lidi se skoliózou obzvláště důležité.
 • Mobilizační cviky: Zvýšení rozsahu pohybu v kloubech a zlepšení flexibility, což může pomoci uvolnit oblasti ovlivněné skoliózou.

Klientka s idiopatickou skoliózou.

Cvičení FP se zaměřují i ​​na vytvoření silnějšího a stabilnějšího „core“, zlepšení flexibility a mobility v klíčových oblastech těla a na zlepšení celkové pohyblivosti a síly. Díky těmto aspektům může být FP užitečnou metodologií pro jedince se skoliózou, neboť pomáhá snížit nerovnováhu ve svalech a zlepšit držení těla, což může vést ke snížení bolesti a zlepšení kvality života.

Zlepšení skoliózy

Záver

Vo Functional Patterns Brno zdůrazňujeme, že integrace přirozených pohybových vzorců a posílení klíčových svalových skupin může vést k značnému zlepšení postavení těla a kvality života pacientů. Cílem je nejen zmírnění příznaků, ale především adresování hlubokých příčin skoliózy, což nabízí udržitelnou cestu k lepšímu zdraví a funkčnosti.

Poskytneme ti nástroje a techniky, které ti mohou transformovat nejen fyzický stav, ale také umožnit aktivní a plnohodnotný život bez chronických bolesti a omezení.

Zdroje

 1. Negrini, S., Donzelli, S., Aulisa, A. G., Czaprowski, D., Schreiber, S., de Mauroy, J. C., Diers, H., Grivas, T. B., Knott, P., Kotwicki, T., Lebel, A., Marti, C., Maruyama, T., O’Brien, J., Price, N., Parent, E., Rigo, M., Romano, M., Stikeleather, L., … Zaina, F. (2018). 2016 SOSORT guidelines: Orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis and Spinal Disorders, 13(1), 1–48. https://doi.org/10.1186/s13013-017-0145-8
 2. Lee, G. B., Priefer, D. T., & Priefer, R. (2022, April 21). Scoliosis: Causes and treatments. MDPI. https://www.researchgate.net/publication/360146342_Scoliosis_Causes_and_Treatments
Posted in: Blog