26 Dub

Biomechanika: evoluce tréninku

  • By: ProSapiens
  • Blog

Začátkem února (2022) jsme s Terezkou dostali Coronu. Jelikož jsme byli v Brně teprve čerstvě nastěhováni, neměli jsme žádné doplňky, kterými bychom si pomohli zmírnit naše příznaky. Proto jsme se shodli, že seženeme alespoň Vitamin C. Na googlu jsme našli obchod BiohackPlanet, který už z názvu s námi zarezonoval, protože nás velmi zajímá oblast biohackingu.

Se slabými příznaky Corony, jsme se rozhodli podstoupit riziko porušení karantény a šli jsme pěšky až do BiohackPlanet. Představovali, že to bude rychlá operace. Rozdělili jsme se s Terezkou na dvě skupiny. Jedna (já), která rychle půjde dovnitř, koupí Vitamin C a vrátí se zpět. Druhá skupina (Terezka) mě zatím počká venku.

Očekávání vs. realita

Bylo to krásné očekávání, avšak s realitou se to neshodovalo. Poté, co jsem došel dovnitř do obchodu a začal jsem vybírat z většího množství různých značek doplňků (ten správný Vitamin C) tak ani nevím, jak a už jsem kecal s prodavačkou o mých barefootech, které ji velmi zaujaly. Že také nad takovými uvažuje, ale slyšela, že to není úplně vhodná obuv pro každého. S čím jsem souhlasil.

Nedalo mi však nevysvětlit jí, jak naše noha funguje. Že nosit barefootové boty je paráda, ale problém s plochou nohou to na 100% nevyřeší. Že chce-li změnit tvar klenby musí změnit celou biomechaniku postoje a chůze. V tom jsem se uvědomil, že už 20 min spolu kecáme ne o Vitamínu C, ale o tom, co je její problém a čím se živým. Pozapomněl jsem se při tom, že druhá skupina (Terezka) stále čeká venku.

Snažil jsem se debatu zkrátit, avšak když jednou začnu mluvit někomu o důležitosti chůze nějak se neumím zastavit. Nakonec se to však podařilo, prodavačce, která se mě zeptala. ,,Neměli byste zájem o tom udělat přednášku? Protože můj šéf plánuje dělat sérii přednášek Alchymie života a toto by se mu mohlo líbit.“

Já jsem na to mohl říct jen jedno: ,,Jasné“. Vyměnili jsme si navzájem kontakt na FB, přičemž posunula můj kontakt svému šéfovi. Po 40 min jsem konečně vyšel z obchodu druhý tým (Terezka) byla „nadšená“. Když jsem však vysvětlil, co se dělo byla znovu nadšená, že se objevila z čista jasna taková příležitost.

Setkání s Michalem

Jak plynuly dny a týdny, naše Corona nás opustila a my jsme se nakontaktovali se šéfem Biohackplanet s Michalem. Dohodli jsme si krátké setkání, kde měl posoudit, zda by se přednáška o chůzi hodila do konceptu Alchymie života. Myslím si, že jsme si všichni tři hned sedli. Kecali jsme asi hodinu o významu chůze a její implementaci do tréninku. I když se Michal věnuje yoge dalo mu to velký smysl už při prvním kontaktu.

Navrhl nám jestli bychom si o tomto tématu připravili přednášku tak na 90min. Souhlasili jsme a vydali jsme se domů. Po pár dnech jsme začali pracovat na přednášce „Biomechanika: evoluce tréningu“. V ní jsme se snažili shrnout vše, co by měl vědět nejen běžný člověk, ale také trenér, fyzioterapeut a jiný terapeuti, který se snaží svým klientům pomoci od bolesti.

Při prvním pokeci s Michalem jsem zmínil mezi řečí větu: ,,všechno je se vším propojeno, proto se dá na vše nahlížet z různých úhlů pohledu“. Ze začátku, kdy jsem začal pracovat na přednášce jsem to ještě nevěděl, ale tohle byl hlavní koncept. Chtěl jsem promluvit o biomechanice z různých úhlů pohledu, přičemž jsem věděl, že se některé budou opakovat.

Proto jsem vytvořil 4 mikro-příběhy, kde jsem si dal za cíl zodpovědět otázku:

,,Co je funkční biomechanický trénink?“

4 MIKRO-PŘÍBĚHY

V prvním příběhu jsem vyprávěl o Evoluci a prostředí, z něhož naše tělo pochází. Rozebíral jsem vývoj člověka jak se z „opice“ visící na stromech, stal chodící bytostí po dvou nohách. Jak se měnilo jeho prostředí, z nekonečných procházek po světě na okopávání pole, následně sezení za pásem při strojní výrobě během průmyslové revoluce a nakonec, jak sedíme dnes ve škole a za PC jen, abychom vydělali a přežili do dalšího měsíce.

Druhým příběhem byla Fascia, která tělu dává tvar a pohybu směr. Kde jsem se snažil ukázat, jak fascie funguje jaké má vlastnosti a jak determinuje (určuje) náš běžný pohyb jakým je postura/držení těla nebo chůze.

Třetí příběh byl o vlivu Postury: sezení a psychika. A tedy, jak sezení ovlivňuje naše držení těla a, jak naše držení těla ovlivňuje naši psychickou pohodu. Jaké neviditelné síly (gravitační, reakční) nás tvarují (tedy naši fascii) a jaký to má dopad na to, jak se vypořádáváme se stresem nebo jaký má dlouhodobý stres dopad na náš vnitřní svět.

Posledním příběhem byla Chůze způsob, jak se z Afriky dostat do Ameriky. Kde jsem shrnul chůzi z hlediska 1. Pohybu 2. Fyziky 3. Fascie 4. Postury. Chůze je komplexní děj, při kterém se v jednom okamžiku děje neuvěřitelně mnoho věci. Od velkých, jako je pohyb dopředu po malé, jako je rotace lopatky během zhoupnutí ruky kolem těla a množství jiných.

Od těchto čtyř příběhů jsem očekával, že poskytnou základní zorientování se v problematice kolem funkčního pohybu jakým je chůze.

BONUS

Bonusový příběh byl o Biomechanickém funkčním tréninku. Kde jsem již reálně ukázal, co považujeme za funkční trénink a co za něj nepovažujeme. Jak a z čeho by se měl biomechanický trénink skládat ať už je to péče o fasci nebo trénink biomechaniky chůze zaměřený buď na posturu, nebo na výkon.

A konečně BONUS+, což je to Functional Patterns, ten je však pouze pro ty, kteří jsou dostatečně odvážní prohlédnout si celou přednášku Biomechanika: evolúcia tréningu.

Posted in: Blog