JERRY

MGR. FILIP STRÁŇAVSKÝ - JERRY

+

Mgr. Filip Stráňavský

jerrystranavsky@gmail.com

Na cestu trenéra jsem se vydal v roce 2015. Už v té době jsem byl v bakalářském ročníku Fakulta Tělesné Výchovy a Sportu, Univerzita Komenského v Bratislavě (FTVŠ UK BA), kde jsem studoval kondiční trenérství. V létě jsem začal pracovat v síti fitness center Golem v Eurovei v Bratislavě. Po pár měsících jsem však dostal příležitost začít pracovat v tehdy se teprve rozrůstající síti fitness center EfectFit. Tam jsem se naplno pustil do trenérského povolání, kde jsem pracoval převážně s běžnou populací, tedy s lidmi, kteří pracovali v kancelářích, podnikali, byli lékaři, popřípadě i ženy v těhotenství atd.

Vždy bylo mým prvořadým cílem lidem pomoci zlepšit jejich zdraví. Proto jsem se neustále vzdělával a rozšiřoval své znalosti různými certifikacemi jako trénink s kettlebelly, DNS, SM-systém, vzpírání, silový trénink, trénink pro těhotné a nakonec i magisterský titul z FTVŠ. Vždy jsem lidem pomohl, ale viděl jsem, že je to moc neposouvalo. V rámci svého sebevzdělávání jsem poznal metodiku Functional Patterns, které jsem se naplno oddal, protože když jsem viděl, jaké výsledky jsem začal dosahovat s mými klienty ve srovnání s jinými metodami, nemohl jsem tomu uvěřit.

Přibližně v té době jsem se v EfectFit stal šéftrenérem, kde jsem měl na starosti vzdělávání celé jedné provozovny a začal jsem své kolegy vzdělávat v silovém tréninku a organizoval jsem pravidelné certifikované školení SM-systému. Viděl jsem však, že touto cestou nemůžu dostatečně pomáhat svým klientům.

Proto jsem se rozhodl vzít svůj osud do vlastních rukou a odstěhoval jsem se do Brna. Tam jsem založil ProSapiens Biomechanic (PSB), kde se zaměřujeme na metodiku Functional Patterns. S kterou dosahujeme dlouhodobě udržitelné výsledky s klienty, kteří se díky naší práci dokážou zbavit chronických bolestí, které je pronásledovaly roky. Takže dnes jsem majitel, provozovatel a šéftrenér v PSB.

ZKUŠENOSTI

Golem Club, Eurovea
Trenér | květen – září 2015
Vedení skupinových tréninků TRX, kettlebells a dalších Individuální tréninky s klienty Péče o provoz

EfectFit, Ružová dolina
Trenér | 2015 – 2017
Individuální tréninky s klienty (zaměřené na rozvoj síly, hubnutí a nabírání svalové hmoty)

EfectFit, Trnavská cesta
Šéftrenér | 2017 – 2021
Individuální tréninky s klienty (zaměřené na optimalizaci držení těla, skoliózy a jiné dysbalance)
Péče o provoz Školení pro trenéry interní/externí (na silový trénink, držení těla a jeho správnou funkci atd.)

BestGym Horova
Externí trenér | 2022 – 2023
ProSapiens Biomechanic
Trenér, majitel | 2023 – současnost

VZDĚLÁVÁNÍ

2012 – 2018 Univerzita Komenského,
Fakulta tělesné výchovy a sportu, Nabr. arm. gen. L.
Svobodu 9, 814 69 Bratislava

 

ŠKOLENÍ A DALŠÍ ZNALOSTI 

Účastnil jsem se školení:
DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace)
SM – systém
IASTM
Škola dřepu
Vzpírání
TRX,
Bossu,
Kettlbell
Functional Patterns :

  • 10weeks online course (2017),
  • Human Foundation (2021),
  • Functional Training System (2023),

Chcete-li se dozvědět více o svém těle, domluvte si ještě dnes bezplatní úvodní konzultaci!

Kontaktujte nás